...

PCP -ilma-aseet

PCP eli PreCompressed Pneumatic Ilma-aseet


PCP -ilma-aseiden käyttövoimana on paineilma, joka varastoidaan aseen ilmasäiliöön joko pumppaamalla tai sukelluspullosta täyttämällä. Aseiden täyttöpaine on tyypillisesti 200 bar. Ne ovat oikein käytettyinä turvallisia korkeasta käyttöpaineesta huolimatta. Etuina saavutetaan kymmenet laukaukset samalla täytöllä, tasaiset lähtönopeudet (reguloidut mallit), sekä rekyylittömät laukaukset.
Mainittujen ominaisuuksien myötä PCP -ilma-aseet sopivat erinomaisesti tarkkuusammuntaan, niillä on miellyttävä ampua ja harrastus on helppo aloittaa.